Trywializmem byłoby stwierdzenie, że reklama natywna rozwija się.

Bardziej właściwe byłoby określenie – pędzi w zaskakującym tempie do przodu!

Zapraszamy do krótkiego filmu na temat przyszłości tego segmentu reklamy.

Nicolas Bidon – prezes Xaxis wyjaśnia sprawę krótko – reklama natywna cały czas rozszerza swój zasięg dzięki zdobywaniu powierzchni u kolejnych wydawców. Ale to nie wszystko. Formaty natywne pokazują nam wyraźny trend – rozwiązania programatyczne.

Co poza tym?

Video i mobile – to mogą okazać się dwa słowa-klucze, jeśli idzie o przyszłość formatów natywnych. Ale żeby nie zdradzać zbyt wiele – już teraz zapraszamy do obejrzenia filmu!